YHDISTYS

Hiidenkiven Päiväkotiyhdistys ry:n jäsenet koostuvat lasten vanhemmista. Yhdistys kokoontuu kaksi kertaa vuodessa pitämään sääntömääräiset syys- ja kevätkokoukset. Yhdistyksen jäsenmaksu on 20€/perhe.

Yhdistyksen toimintaa johtaa hallitus. Hallitukseen kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja sekä neljästä kuuteen jäsentä. Hallitus järjestää myös yhteistä toimintaa perheiden ja henkilökunnan kanssa (esim. joulumyyjäiset).

Hallituksen jäsenet:

Hely Virta (puheenjohtaja)