Hiidenkiven päiväkoti tarjoaa lapselle kodinomaisen kasvu- ja oppimisympäristön, jossa annetaan tilaa leikille ja luovalle toiminnalle.

Päiväkodin toimintasuunnitelma

Tuemme lapsen kasvua ja kehitystä elämyksellisen toiminnan kautta ja toiminnan Kodinomainen paivakoti Tampereellalähtökohtana ovat lapsesta itsestään lähtevä luovuus ja lapsen oma halu toteuttaa itseään ja tätä kautta kannustamme lasta myös rohkeaan itsensä ilmaisuun.

Hiidenkiven päiväkodissa käytetään luovuutta ylläpitävänä menetelmänä projektityöskentelyä, joka tukee lapsilähtöistä toimintaa ja kokonaisvaltaista oppimista.

Pyrimme huomioimaan yksilöllisesti lapsen omat tiedot, taidot ja kokemukset sekä vanhempien näkemykset.

Luontokasvatus on myös oleellinen ja tärkeä osa toimintaamme.

Kasvaminen päiväkodin sisarusryhmässä vahvistaa sosiaalisia taitoja, yhteisten pelisääntöjen noudattamista ja muiden huomioonottamista ja arvostamista.

TOIMINNAN PAINOTUKSET JA KEHITTÄMISENKOHTEET:

  • oppimis- ja leikkiympäristön ja leikin kehittäminen
  • toimintakauden projektin aihe muuttuu vuosittain
  • päivittäisen liikunnan lisääminen esim. aamupiirillä, pienryhmissä
  • tunnekasvatus
  • lasten osallisuuden lisääminen, mielipiteiden kuunteleminen, esilletuominen ja toteuttaminen (lasten kokous 1 kerta/kk), lasten oman arvioinnin kehittäminen
  • pedagoginen dokumentointi: lasten ja leikin havainnointi, valokuvaus, videokuvaus (myös lapset toteuttavat). Blogi toimii myös dokumentointi- ja arviointivälineenä kaikille osapuolille
  • toiminnan kehittämiseen on laadittu kehittämissuunnitelma, jonka mukaan kaikki henkilökunnasta toimivat ja sitä arvioidaan suunnitelman mukaan sovitusti.

KOKO TOIMINTASUUNNITELMA

Päiväkoti Hiidenkivi musiikkitunti

%d bloggaajaa tykkää tästä: